Ν.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Α.ΓΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 22990 74649 
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 22990 24800
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 71716
ΓΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 22990 26079
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ-ΟΔΟΝ/ΡΟΣ 22990 23528
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΟΣ 22990 23528
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 22990 23528
ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΤΗΝΩΝ 22990 23528