ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6906 826660
ΑΓΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6947 120306
ΜΑΡΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 6984 436268
ΑΙΙ ΝΑILS ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 78711