ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ


Το εκκλησάκι της Παναγίας, είναι κτισμένο στον τύπο της απλής, ξυλόστεγης Βασιλικής και με στοργή περισώζει την αμφικλινή, ξύλινη οροφή του. Ο Ιησούς και η Θεοτόκος στην πρώτη τους ιστόρηση παρουσιάζουν ομοιότητες με τις αντίστοιχες παραστάσεις του Ντάγλα κ.α. Συμπερασματικά, στην εκκλησία της Παναγίας έχουμε τέσσερις αγιογράφους, που κατά καιρούς την ιστόρησαν :  Ο Πρώτος ιστόρησε το εικονοστάσι (Ιησού Χρηστό, Θεοτόκο, Πρόδρομο). Ο Δεύτερος αγιογράφος δούλεψε στις αρχές του 19ου αιώνα και έργο του είναι "Η κοίμηση της Θεοτόκου". Ο Τρίτος δουλεύει στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και επιζωγραφίζει. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου, ένας τέταρτος, που αντικαθιστά τις πολύ φθαρμένες τοιχογραφίες της κόγχης του Ιερού και της αγίας Πρόθεσης. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ένας πέμπτος αγιογράφος περνά από την εκκλησία της Παναγίας με γνώσεις μηδαμινές, βαθύτατα επιρρεασμένος από τη δύση και με φτηνά υλικά και άσχετος με τη λειτουργική τέχνη της αγιογραφίας. Εορτάζει στις 15 Αυγούστου.

DSC_69521 DSC_69541 DSC_69551 DSC_69561 DSC_69571
DSC_69581 DSC_69591 DSC_69601 DSC_69611 DSC_69621
DSC_69631 DSC_69641 DSC_69651 DSC_69661 DSC_69671