ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΥ ΝΤΑΓΛΑ

Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής με ύστερη ξυλόστεγη ορθογωνική προσθήκη στην είσοδό του και δίρρικτη στέγη. Κτίστηκε με αρχαίο οικοδομικό υλικό και πρωτοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη περί το 1750μ.Χ. και αγιογραφήθηκε αρχικά το 1753 από τους μαθητές του Γ. Μάρκου (Κυπριώτη ή Αντ. Μάρκου). Συμπληρώθηκε η ιστόρησή του το α’ μισό και β’ μισό του 19ου αιώνα και τέλος ο Λυμπέριος στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα επιζωγράφισε πολλές από τις τοιχογραφίες του.
Στην εποχή πριν το 1900μ.Χ. ο περιβάλλων χώρος του ναού χρησιμοποιήθηκε για κατοικία ανθρώπων που έπασχαν τότε από ανίατες ασθένειες (φυματίωση ή λέπτρα).

 

DSC_69021 DSC_69031 DSC_69041 DSC_69051 DSC_69061
DSC_69071 DSC_69081 DSC_69091 DSC_69101 DSC_69111
DSC_69121 DSC_69131 DSC_69151 DSC_69161 DSC_69171
DSC_69181 DSC_69191 DSC_69201 DSC_69211 DSC_69231
DSC_69241 DSC_69251 DSC_69261 DSC_69271 DSC_69281