ΠΥΡΓΟΣ ΔΑΓΛΑΣ 


Είναι ο δεύτερος Φράγκικος πύργος - βίγλα στην περιοχή του Μαρκοπούλου, κτισμένος από τους Βουργούνδιους Ντέ λα Ρός στην κορυφή του λόφου της Λιάδας. 
Βρίσκεται στα ανατολικά του οικισμού του Ντάγλα, στην κτηματική περιφέρεια του οποίου ανήκει.
Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, χωρίς όμως τις πολεμίστρες του, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν οικοδομικό υλικό από κάποιους ασυνείδητους, τον προηγούμενο αιώνα.

 

DSC_00291 DSC_01781 DSC_01841 DSC_01871 DSC_31291
DSC_31311 DSC_31321 DSC_31351 DSC_32251 DSC_54521
DSC_54541 DSC_54551 DSC_54571 DSC_54581 j2sc0018