ΡΟΚΚΑΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ 22990 40470
ΒΑΣΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ 22990 73380
ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 84004