ΓΚΛΙΑΤΗΣ Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 22990 23242
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 76050
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 78220