Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 49437
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 87757